Облік ПДВ при виконанні проєкту МТД неприбутковою організацією платником ПДВ

Друкувати
09 Жовтня 2023, 9:12

Правила нарахування та сплати ПДВ регулюється розділом V Податкового кодексу України «Податок на додану вартість».

Платником даного податку є будь-яка особа (резидент та нерезидент), яка підлягає реєстрації, як платник даного податку. Суб’єкт підприємництва підлягає обов’язковій реєстрації платником податку на додану вартість, у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню  нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України.

Відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару.

Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Відповідно до пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

Отримання цільового фінансування, в тому чилі в рамках проєктів МТД, не є об’єктом оподаткування ПДВ у відповідності до розділу V ПКУ, оскільки не пов’язано з постачанням товарів (послуг) у розумінні ст. 185 ПКУ.

Тому, нараховувати податкові зобов’язання та виписувати податкову накладну на отриману суму даного цільового фінансування не потрібно.

У разі якщо Організація (платник ПДВ) починає використовувати отримані цільові кошти на закупівлю товарів (послуг), виникає право на податковий кредит. Згідно з п.п. «а» і «б» п. 198.1 ст. 198 ПКУ  до податкового кредиту належать суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні або виготовленні товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг, придбанні (будівництві, спорудженні, виготовленні) необоротних активів.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту використання товарів/послуг, основних фондів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу датою віднесення сум до податкового кредиту є дата події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів (послуг);
  • дата отримання товарів (послуг).

Відповідно до п.198.6 ПКУ податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до п.п. а) п. 198.5. ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися  в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України.

Приклад №1

Відображення господарської операції з придбання товарів, робіт (послуг) за рахунок коштів цільового фінансування та які будуть використовуватись тільки в рамках даної господарської діяльності  – придбані з ПДВ.

Господарська операція Дт Кт Сума, грн.
1. Отримання коштів цільового фінансування 311 48 1200,00
2. Отримано товари/роботи (послуги)/необоротні активи від постачальника 20,22,15,91-94 631,685 1000,00
3. Відображений податковий кредит з ПДВ 644 631,685 200,00
4. Відображений податковий кредит на підставі зареєстрованої податкової накладної 641 644 200,00
5. Включено в первісну вартість та або витрати періоду “компенсуючі” податкові зобов’язання. 20,22,15,91-94 643 200,00
6. Нараховані  “компенсуючі” податкові зобов’язання з ПДВ на підставі зведеної податкової накладної 643 641 200,00
7. Оплачено  товари/роботи (послуги)/необоротні активи отримані від постачальника 631,685 311 1200,00
8. Списано матеріали (р. 2 + р. 5) 94 20,22 1200,00
9. Визнання доходу в сумі витрат 48 718 1200,00
10. Віднесення витрат на фінансовий результат 791 94 1200,00
11. Віднесення доходу на фінансовий результат 718 791 1200,00

 

Приклад №2

Відображення господарської операції з придбання товарів, робіт (послуг) за рахунок коштів цільового фінансування та які будуть використовуватись в рамках даної господарської діяльності  – придбані без ПДВ.

Господарська операція Дт Кт Сума, грн.
1. Отримання коштів цільового фінансування 311 48 1000,00
 

2.

Отримано послуги 94 631,685 1 000,00
3. Визнання доходу в сумі витрат 48 718 1000,00
4. Оплачено  товари/роботи (послуги)/необоротні активи отримані від постачальника 631,685 311 1 000,00
5. Віднесення витрат на фінансовий результат 791 94 1000,00
6. Віднесення доходу на фінансовий результат 718 791 1000,00

 

Прочитано разів: