Подання громадськими та благодійними організаціями відомостей про КБВ у 2024 році

Друкувати
24 Січня 2024, 10:16

Нагадаємо, що Законом №2571-IX від 06.09.2022 року Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі- Закон про фінмоніторинг») було доповнено статтею 5-1, яка зобов’язує всіх юридичних осіб в тому числі благодійні організації, громадські об’єднання:

  • подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
  • підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни.

За порушення за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про КБВ передбачені ст.32 Закону про фінмоніторинг штрафи  у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 340 000 грн).

Далі, 19.09.2023 року постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19.09.2023 № 1011, яка набрала чинності 03.10.2023 р. було затверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ (далі – Методологія встановлення КБВ).

Методологією встановлення КБВ  для неприбуткових організацій присвячений окремий розділ (п.33-п.37).

Визначення КБВ неприбуткової організації – юридичної особи здійснюється з урахуванням  нижче перерахованих особливостей:

  • здійснюється з урахуванням вимог законодавства, яке регулює діяльність такої організації, положень установчих документів та виду діяльності такої організації;
  • під час визначення КБВ досліджується інформація на наявність ознак прямого або непрямого (через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб) вирішального впливу фізичної особи на діяльність такої неприбуткової організації шляхом реалізації права контролю, користування або розпорядження всіма активами, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, прийняття обов’язкових до виконання рішень, що мають вирішальний вплив на діяльність неприбуткової організації;
  • наявність ознак вирішального впливу здійснюється з урахуванням характеру та міри впливу, встановленої законодавством заборони розподілу отриманих доходів серед засновників/учасників/членів, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску);
  • досліджується інформація щодо основної мети утворення та діяльності неприбуткової організації, її активів, основних джерел надходження активів, осіб, що перераховують такі активи (рухоме/нерухоме майно) на користь такої організації та осіб – отримувачів основної частини активів (рухомого/нерухомого майна). При цьому аналізуються зв’язки між особами, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність організації, а також особами, які перераховують активи (рухоме/нерухоме майно) на користь такої організації, що є основним джерелом надходження активів до організації, або особою – отримувачем основної частини активів (рухомого/нерухомого майна).

Тобто, щоб встановити чи є в ГО або БО кінцевий бенефіціар, необхідно проаналізувати чи отримує організація кошти для реалізації мети, хто є донорами та отримувачами допомоги і фінансів, як приймаються в організації рішення органів управління. Тільки після цього  встановлюється наявність/відсутність КБВ, міра впливу.

Чому це важливо, тому що  в частині 4 р.Х Перехідних положень Закону про фінмоніторинг, зазначено, що юридичні особи повинні протягом 6 місяців (тобто до 03.04.2024 року) з дня набрання чинності Методології визначення КБВ, Положення про форму і структуру власності,  уточнити і подати актуальні дані про своїх КБВ,  виправити неточності, в іншому випадку можуть бути застосовані штрафи розглянуті вище.

Міністерство Юстиції України  22 та 27 грудня 2023 р. опублікувало роз’яснення, в яких повідомило, що  з метою виконання вимог статті 5-1 Закону про фінмоніторинг, Міністерством фінансів України розроблено і оприлюднено  проєкт наказу яким пропонуються нові зразки форми і структури власності. Тобто, оскільки була розроблена нова методологія визначення КБВ, то і для її застосовування потрібні нові форми структури власності, новий порядок складання такої структури.

Також, Міністерство Юстиції України повідомило, що про дату початку строку подачі інформації про КБВ та дату його закінчення буде поінформує додатково після того, як стане відома дата набрання чинності вищевказаного наказу Міністерства фінансів України.

Рекомендуємо дочекатись роз’яснення Міністерства Юстиції України про початок кампанії з щодо подання чи виправлення відомостей про КБВ та структуру власності юридичної особи, в тому числі і неприбуткових організацій.

 

Джерело:

  1. Лист Міністерства юстиції України від 27 грудня 2023 року № 173167/8.4.3/32-23 «Щодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності». (повний текст: https://minjust.gov.ua/files/general/2024/01/03/20240103165518-88.pdf )
  1. Лист Міністерства юстиції України від 22 грудня 2023 року № 170882/157443-9-23/8.4.3 «Стосовно надання роз’яснень щодо застосування деяких норм законодавства» (повний текст: https://minjust.gov.ua/files/general/2024/01/03/20240103165152-11.pdf)
Прочитано разів: