TAX & LEGAL

Юридичний та податковий супровід представництв нерезидентів, проектів міжнародної технічної допомоги та  юридичних осіб. Консультування та юридичний супровід фізичних осіб нерезидентів

Супровід юридичних осіб

Основні галузі нашої експертизи для українських підприємств:

 • малий та середній бізнес;
 • підприємства кіновиробники;
 • соціальні підприємства;
 • ІТ-підприємства.

Надаємо юридичну підтримку та послуги за такими напрямами:

 • юридичний супровід при створенні юридичної особи;
 • формування відповідного пакету документів при створенні компанії, розробка установчих документів та протоколів;
 • юридичний супровід у договірних правовідносинах (з державними, недержавними організаціями, підприємствами, установами, незалежно від їх форм власності, підпорядкування, галузевої належності);
 • юридичний супровід грантових договорів та договорів цільової фінансової допомоги;
 • правовий аудит корпоративних та  внутрішніх документів чинних юридичних осіб на відповідність цивільному, трудовому, господарському законодавству;
 • аналіз укладених та створення нових правочинів (договорів, угод, меморандумів, контрактів);
 • супровід зовнішньоекономічних контрактів;
 • розробка положень про персональні дані;
 • юридичний супровід кадрового обліку та трудових відносин;
 • податкове консультування;
 • формування листів, заяв, запитів до контролюючих органів, підготовка відповідей;
 • абонементний консультаційний супровід господарської діяльності.

Супровід фізичних осіб нерезидентів

Наша Компанія надає широкий спектр послуг іноземним громадянам — від консультування до отримання необхідних документів (для перебування на законних підставах в Україні, для роботи, реалізації своїх прав та виконання покладених обов’язків перебуваючи під юрисдикцією України).

Консалтинг з питань:

 • легалізації та перебуванням іноземців на території України, правил отримання візи, підстави для довгострокового перебування іноземця в Україні, їх переваг та недоліків;
 • оформлення та реалізації трудових відносин між іноземцем та роботодавцем нерезидентом/резидентом України;
 • оподаткування доходів нерезидентів в Україні, з урахуванням норм міжнародних угод;
 • наслідків при порушенні правил  перебування іноземців в Україні (порушення строків перебування, реєстрації, перетину державного кордону, порядку декларування доходів тощо).

Представництво інтересів іноземців в компетентних установах з:

 • отримання податкового номера в Україні;
 • оформлення запрошення для отримання візи з метою дострокового перебування в Україні;
 • супроводу страхування іноземця;
 • отримання посвідки на тимчасове перебування іноземця та родини іноземця;
 • отримання дозволу на застосування праці іноземця в Україні;
 • супроводу правочинів іноземців з нерухомістю та рухомими активами в Україні;
 • розробки трудових контрактів;
 • реєстрації нерезидента фізичною особою- підприємцем;
 • супроводу декларування доходів іноземців.

Проекти міжнародної технічної допомоги

Міжнародна технічна допомога (МТД) — фінансові та інші ресурси, що згідно з міжнародними договорами України надаються Донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України. Державна реєстрація та реалізація проектів (програм), акредитації їх виконавців для реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України через Секретаріат Кабінету Міністрів України є доволі специфічною послугою з багатьма неврегульованими законодавством нюансами.

Маючи практичний досвід співпраці з проектом МТД, ми надаємо послуги з:

 • консультування з реєстраційних та процедурних питань Проектів МТД в Україні,  залучення субпідрядників та субгрантерів для проектів;
 • супроводу та представництва інтересів  в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, попередньої експертизи  документів для реєстрації;
 • супроводу та  представництва інтересів Замовника, проведення консультації  з питань погодження необхідних проектів документів в Секретаріаті Кабінету Міністрів України;
 •  представництва інтересів Замовника, в органах нотаріату, подача сформованого пакета документів в Секретаріаті Кабінету Міністрів України;
 • супроводу в отриманні рішень, подання необхідних форм для взяття на облік в контролюючих органах;
  реєстрації іноземного персоналу проекту МТД в міграційних органах;
 • консультування та юридичної підтримки договірного процесу при реалізації виконавцем проекту МТД;
 • юридичний супровід операцій між проектом МТД та державними структурами;
 • консультування та надання правових висновків з питань застосування міжурядових договорів та європейського законодавства;
 • адаптації виконання проекту до національного законодавства;
 • надання експертних висновків з податкових питань при реалізації проекту МТД;
 • надання практичних рекомендацій з питань обліку, реєстраційних процедур та дотримання трудового законодавства;
 • консультування з питань антикорупційного та фінансового контролю суб’єктами декларування, експертів, учасників проектів МТД;
 • консультування та експертні висновки з питань інтелектуальної власності при реалізації проекту МТД та питань  міжнародного права щодо інтелектуальної власності;
 • консультування з питань застосування General Data Protection Regulation (GDPR) при реалізації проектів МТД;
 • розробки робочих документів згідно із законодавством ЄС та України у сфері закупівель;
 • проведення експертних досліджень на замовлення;
 • юридичного супроводу та консалтинг Проектів МТД на абонентській основі.

Представництва нерезидентів

Законодавство України постійно змінюється та адаптується для гармонізації з міжнародними правилами. Нерезиденту при започаткуванні своєї господарської діяльності в Україні українське законодавство пропонує вибір:

 • зареєструвати представництво в Україні;
 • зареєструвати постійне представництво/філію в Україні;
 • юридичну особу- господарське товариство.

Зробити юридичну та податкову експертизу згідно з видами діяльності допомагають експерти нашої Компанії.

Для чинних представництв в Україні та тих, які тільки планують тут працювати, пропонуємо такі послуги:

Консалтинг з таких питань:

 • вибір оптимальної форми ведення господарської діяльності та  бізнесу в Україні для різних його видів (послуги, ІТ, виробництво, торгівля);
 • проведення правового та податкового аудиту майбутньої діяльності, експертизи установчих документів Головної організації в країні реєстрації;
 • формування моделі оподаткування  запланованої діяльності в розрізі Багатосторонньої конвенції (MLI — Multilateral Instrument) та чинних двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування;
 • питання ліцензування, захисту об’єктів інтелектуальної власності, використання торговельної марки;
 • формування статутного капіталу, операції з нерухомістю, активами нерезидента через  Представництво в України, розрахунок податкового навантаження;
 • оформлення легалізації та консультування оподаткування доходів іноземного персоналу;
 • оформлення договірних відносин з контрагентами в діяльності Представництва.

Юридичний супровід:

 • розробка пакета установчих документів Представництва;
 • реєстрація Представництва в Міністерстві Економіки України;
 • постановка Представництва та нерезидента (материнської компанії) в контролюючих органах;
 • отримання посвідок для іноземного персоналу;
 • відкриття банківського рахунку та супровід при проходженні фінансового моніторингу;
 • державна реєстрація в контролюючих та податкових органах організаційно-правових форм діяльності нерезидента в Україні;
 • абонементний юридичний  супровід діяльності нерезидента в Україні.

Юридичний супровід NGO

Чинне законодавство у сфері діяльності НПО динамічно змінюється. Ми тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за всіма змінами та пропонуємо клієнтам:

 • допомогу з оптимальним вибором типу при створенні неприбуткової організації (благодійна організація, громадська організація, асоціація, установа інші);
 • юридичний супровід при реєстрації, формуванні відповідного пакету реєстраційних документів;
 • розробку установчих документів та протоколів засідання управлінських органів;
 • проведення державної реєстрації згідно з нормативно-правовими актами України;
 • включення новоствореної неприбуткової організації  до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • юридичний супровід  поточної статутної  діяльності організації, розробку та складання кадрових документів та трудових договорів;
 • розробку  проектів договорів в діяльності NGO;
 • розробку грантових договорів, цільового фінансування та благодійної пожертви;
 • податкове консультування;
 • юридичні консультації при співпраці з контрагентами та проектами міжнародної технічної допомоги;
 • підготовку документів з метою звернень до контролюючих органів з проблемних питань.

Співпраця з іноземними неурядовими організаціями

Спектр сфер діяльності акредитованих іноземних неурядових організацій в Україні достатньо широкий. Починаючи свою діяльність в Україні, вони стикаються з багатьма нюансами в своїй діяльності.

Наша компанія надає необхідний юридичний супровід та послуги з питань:

 • вибору форми присутності в Україні (філія чи представництво);
 • розробки положення для ефективної та цільової діяльності на території України;
 • розробки документів кадрового обліку та трудових договорів, підбір назв посад з розробкою посадових обов’язків в залежності від специфіки діяльності на території України;
 • юридичної експертизи довіреностей та юридичного супроводу роботи на території України експатів;
 • консультаційної допомоги, надання усних, письмових юридичних висновків та підготовки правових рекомендацій;
 • юридичних послуг в договірних правовідносинах;
 • розробки, аналізу, коригування цивільних та господарських договорів, зовнішньоекономічних контрактів;
 • підготовки листів, заяв, пропозицій, правового аналізу та розробки внутрішніх, корпоративних документів;
 • розробки грантових договорів, цільового фінансування та благодійної пожертви;
 • податкового консультування;
 • адаптації внутрішніх політик та процедур під норми українського законодавства;
 • правового аудиту.

Заповніть форму
та отримайте консультацію

Ми повернемось до вас! Професійний підхід гарантовано

"*" indicates required fields

Ваше ім’я*
Ваше прізвище*
Натискаючи, ви даєте згоду на обробку персональних даних
This field is for validation purposes and should be left unchanged.