АУДИТ

Аудит фінансової звітності та цільового використання коштів проектів. Комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності

Аудит фінансової звітності

За цим напрямом ми надаємо послуги:

 • комплексної аудиторської перевірки бухгалтерського обліку для підтвердження достовірності фінансової звітності;
 • проведення тематичного аудиту (аудит окремих частин фінансової звітності);
 • верифікації сформованості статутного фонду або ліквідаційного балансу підприємства;
 • надання узгоджених процедур згідно з МСА 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації»;
 • інші аудиторські послуги згідно з Міжнародними стандартами аудиту.

Ми проводимо аудиторські перевірки згідно з вимогами і положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту».

За результатами аудиту надається аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності загального призначення та лист управлінському персоналу.

Всі звіти можуть бути надані українською та англійською мовами та відповідають стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Аудит проектів цільового фінансування

Аудиторські перевірки проектів цільового фінансування для компаній та організацій, що профінансовані Міжнародними донорськими організаціями (USAID, SIDA, Європейською Комісією та іншими).

Компанія має акредитацію в Агентстві США з Міжнародного розвитку (USAID) на право проводити Міжнародний аудит фінансових звітів Організацій — грантоотримувачів від USAID та Проектів технічної допомоги згідно з  «GUIDELINES FOR FINANCIAL AUDITS CONTRACTED BY FOREIGN RECIPIENTS».

Процедура передбачає:

 • перевірку виконання обов’язків сторін за Проектом;
 • підтвердження цільового використання коштів за Проектом;
 • проведення оцінки та отримання достатнього розуміння контролю внутрішньої структури управління, пов’язаного із профінансованим Проектом;
 • інші аудиторські процедури.

За результатами аудиту надається звіт про цільове використання коштів за Проектом за період фінансування та лист управлінському персоналу або інший звіт, що встановлюється Донором.

Всі звіти надаються українською та англійською мовами та відповідають стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) та «GUIDELINES FOR FINANCIAL AUDITS CONTRACTED BY FOREIGN RECIPIENTS».

Податковий аудит

Перевіримо правильність нарахування податків та зборів, коректність формування об’єктів оподаткування та порядку подачі податкової звітності контролюючим органам.

Податковий аудит може містити перевірку правильності нарахування та сплати:

 • податку на прибуток;
 • податку на додану вартість;
 • податку на доходи фізичних осіб;
 • єдиного соціального внеску;
 • інших податків та платежів до бюджету.

За результатами аудиту надається звіт про виявлені порушення в податковому обліку, визначення ризиків та рекомендації для їх усунення.

Кадровий аудит

Аналіз та юридична оцінка кадрових рішень  і трудових відносин з узгодженням податкового законодавства України.

Допоможемо мінімізувати ризики та фінансові втрати, які можуть виникнути при перевірці контролюючими органами.

Що включає кадрова перевірка?

1. Експертизу юридичних правил співпраці з персоналом:

 • кадрової документації;
 • трудових договорів;
 • правильності оформлення первинної трудової документації;
 • посадових інструкцій;
 • штатних розписів.

2. Аналіз чинних внутрішніх політик та процедур за напрямками:

 • кадрової політики;
 • політики конфіденційності;
 • політики конфлікту інтересів;
 • антикорупційної політики;
 • положень про службові відрядження.

3. Перевірку правильності нарахування податків та платежів для співпраці з фізичними особами.

За результатами кадрового аудиту надається звіт про виявлені порушення в кадровому обліку та трудовому законодавстві, звіт про виявлені факти порушень податкового законодавства та рекомендації для усунення недоліків

Послуги з МСФЗ

Українські компанії та неприбуткові організації все більше інтегруються у світову економіку, а український ринок все більше взаємодіє із закордонним капіталом. Звідси — потреба у трансформації звітності.

Трансформація фінансової звітності потрібна організаціям:

 • при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ);
 • для проходження міжнародного аудиту;
 • для співпраці з іноземними донорами;
 • для залучення іноземних інвестицій.

Наша компанія працює як з клієнтами, які вже перейшли на МСФЗ, так і з тими, які тільки розглядають варіант переходу.

До наших послуг входять:

 • трансформація бухгалтерської звітності українських організацій згідно з вимогами МСФЗ;
 • аудит фінансової звітності за МСФЗ;
 • роботи з переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
 • консультації з питань практичного застосування МСФЗ;
 • тренінги з трансформації звітності для персоналу.

Заповніть форму
та отримайте консультацію

Ми повернемось до вас! Професійний підхід гарантовано

"*" indicates required fields

Ваше ім’я*
Ваше прізвище*
Натискаючи, ви даєте згоду на обробку персональних даних
This field is for validation purposes and should be left unchanged.