Звітування за гуманітарною допомогою

Друкувати
28 Березня 2024, 10:07

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV (стаття 11) регулює порядок обліку  і контролю за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги.  Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги.

 Відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги та податкові органи здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.

 Митними органами та філіями (територіальними управліннями) Національного банку України щомісячно складаються звіти за встановленою формою відповідно про митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою та про надходження на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги коштів в іноземній валюті. Зазначені звіти подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.

 

Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність подається отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

 Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги (ч.5 ст.11 Закону про гуманітарну допомогу).

 Тобто відповідно до ч. 5 ст.11 Закону про гуманітарну допомогу встановлена вимога про звітування до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги у спосіб визначений окремим Порядком.

З 1 грудня 2023 р. набули чинності зміни до правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Відповідні зміни були затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної̈ допомоги в умовах воєнного стану» від 5 вересня 2023 р. № 953 (далі – Постанова №953) з урахуванням змін, прийнятих відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо реєстрації та обліку гуманітарної допомоги та її отримувачів у період воєнного стану» від 20 листопада 2023 р. № 1216.

Відповідно до Постанови №953, змінені правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, за допомогою веб-платформи “Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги ” та затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» який набув чинності 01.12.2023 року (далі – Порядок обліку гуманітарної допомоги).

До 01 квітня 2024 р. діє перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку обліку гуманітарної допомоги, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку обліку гуманітарної допомоги, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Тобто, змінами дозволено визнання товарів гуманітарною допомогою за декларативним принципом у період з 01.12.2024 року по 31.03.2024 шляхом подання декларації в паперовому вигляді без формування електронної декларації в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.

Так, згідно п.2-1 абз.2 Постанови №953 товари, пропуск яких здійснюється без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги (гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Але, при цьому Отримувач гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 р. завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку обліку гуманітарної допомоги (далі – звіт), підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

Гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, щодо якої не завантажено звіт до 31 березня 2024 р., вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо її отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.

Згідно абз. 3 п.1 Постанови №953 вимоги Порядку обліку гуманітарної допомоги поширюються також на отримувачів гуманітарної допомоги, яких на дату набрання чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 “Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану” було зареєстровано в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі – Єдиний реєстр) і які отримують гуманітарну допомогу, пропуск якої здійснюється з дня набрання чинності (з 01.12.2023р.) постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 “Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану”.

Висновок:

Якщо вантаж гуманітарної допомоги було ввезено в Україну та розподілено до 01.12.2023 року  то відсутня необхідність подачі звіту до 31.03.2024 р.  в автоматизованій системі.

Аналогічне роз’яснення було надано і Міністерством соціальної політики України від 03.11.2023 р. (повний текст за наступним посиланням https://www.msp.gov.ua/news/23190.html)

Прочитано разів: