Збір коштів через благодійні скриньки

Друкувати
22 Квітня 2019, 14:40

Загальні відомості щодо публічного збору благодійної пожертви

Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, у тому числі благодійного телекомунікаційного повідомлення, для досягнення цілей, визначених цим Законом. (ст.7 ч.1 Закону № 5073-VI).

Відповідно до ч.2 та 3 ст.7 Закону № 5073-VI публічний збір благодійних пожертв можуть здійснювати…

1. Особи від імені благодійної організації, та які діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації.
2. Особи на користь благодійної організації від власного імені та які діють на підставі контракту.

Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема:

 • цілі
 • місце
 • строк збору коштів або іншого майна
 • порядок їх використання
 • порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації
 • відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.

Окремим нормативним актом встановлений порядок публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України.

 

Залучення волонтерів до збору благодійної пожертви

Неприбуткові організації мають право залучати до волонтерської допомоги або волонтерів або організації і установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів. (ст. 8 Закону № 3236-VI).

Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.

Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. (ст.5 Закону №3236-VI ).

Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за наступними напрямами:

 • допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної

Примітка: 

У випадку залучення волонтера для індивідуальної волонтерської допомоги, рекомендуємо наступне:

 • Створити базу даних волонтерів із їхніми персональними даними (потрібна письмова згода на обробку таких даних).
 • Забезпечити волонтера необхідними документами такими, як  документ, яким Організація  довіряє волонтеру збирати гроші; попередні акти розкриття скриньки; реєстраційні документи організації;  посвідчення осо би волонтера.

 

Відкриття благодійної скриньки

Питання збору  благодійних пожертв готівкою, розкриття скриньок не врегульовані нормативними документами.

Тільки для здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України  ч.8 ст.7 Закону 5073-VI) розроблений та затверджений «Порядок  здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України» від 30 червня 2015 р. № 451.

В інших напрямах/сферах благодійної допомоги у вигляді публічного збору благодійних пожертв, відсутні нормативні правила, процедури, рекомендації.

Відповідно до п.5 Порядку 451 встановлені наступні правила публічного збору благодійної пожертви для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України:

 • Збір благодійних пожертв готівкою здійснюється в опломбовані або опечатані благодійною організацією скриньки, яким присвоєні індивідуальні інвентарні (номенклатурні) номери.
 • Збір благодійних пожертв готівкою здійснюється виключно в місцях, визначених у довіреності керівника благодійної організації або договорі про благодійну діяльність, укладеному з благодійною організацією.
 • Установлення скриньок у торговельних центрах або інших громадських місцях може здійснюватися за умови забезпечення належного контролю за їх збереженням.
 • Не допускається здійснювати збір благодійних пожертв готівкою у місцях, що призначені для руху транспортних засобів.
 • Розкриття скриньок здійснюється в службовому приміщенні благодійної організації комісією, склад якої затверджується керівником благодійної організації.
 • До складу такої комісії можуть включатися представники громадських об’єднань (за згодою).
 • За результатами розкриття скриньки комісією складається акт, в якому відображається інформація щодо суми зібраних благодійних пожертв готівкою.
 • Після складення акта готівка обліковується і здається в касу благодійної організації та/або зараховується на банківський рахунок благодійної організації.

Висновок: 

Порядок розкриття благодійної скриньки у складі комісії встановлений лише для збору благодійної пожертви за певним напрямом (допомога Збройним силам України).  Оскільки за іншими сферами/напрямами не врегульований порядок розкриття скриньки, Організація може самостійно розробити Положення про публічний збір благодійної пожертви, користуючись Порядком №451 та з дотриманням регулюючого ведення  касових готівкових операцій законодавства.

 

Порядок оприбуткування зібраних коштів в касі

У своєму роз’ясненні ДФС  від 22.05.2018 зазначає, що «відповідно до п.п. 2 п. 58 розд. VI Положення № 148, готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) та книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО)(у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій) (п. 11 розд. ІІ Положення № 148). Суми готівки, що оприбутковуються мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах (п. 13 розд. ІІ Положення № 148).»

Приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2 до Положення № 148), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання. (п. 25 розд. III Положення № 148).

Враховуючи вищевикладене, благодійна організація повинна оприбуткувати у касі з оформленням прибуткового касового ордеру готівкові кошти, отримані як благодійні внески, у тому числі вилучені із «скриньки», та у визначені законодавством строки здати готівку до установ банку для зарахування на рахунок.

З повним текстом наданого контролюючими органами роз’яснення  можливо ознайомитися за нижченаданим посиланням:  http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338169.html

 

Лариса Шкурка,

Директор Аудиторської компанії Compass Group
Консультант з організаційного розвитку
та фінансового менеджменту

 

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 16:58