Як вірно благодійному фонду приймати та надавати допомогу

Друкувати
23 Березня 2020, 18:10

Як показує практика, благодійні фонди можуть в тяжкі часи мобілізуватись та реально допомагати суспільству або тим, хто потребує допомоги навіть в спокійні часи. Сьогодні благодійні фонди можуть підтримати медичну галузь і допомогти нашому населенню в боротьбі з хворобою.

Є багато компаній та фізичних осіб, які готові надати кошти, але вони хочуть, щоб їхні кошти були використані за цільовим призначенням. Крім того, процедура надання допомоги медичним закладам через їх бюджетні рахунки має довгий період та різні бюрократичні процедури.

Благодійні фонди можуть стати посередником і пришвидшити надання допомоги, як самим медичним закладам, так і фізичним особам, які можуть потребувати допомоги.

Але всі повинні пам’ятати, що вірний облік отриманих коштів, порядок звітування за використанні кошти та дотримання законодавства ніхто не відміняв, навіть у часи турбулентності.

Всі благодійні фонди працюють згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI. Благодійні фонди мають свій статут, на основі якого проходять реєстрацію та працюють. В кожному статуті благодійний фонд визначає цілі створення та сфери своєї діяльності, а також може бути визначено і деталізовано коло бенефіціарів.
Не забувати потрібно також про вимоги податкового законодавства, а саме про пп. 133.4.2. Податкового Кодексу.
«Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами».
1.Ціль створення
Якщо у статуті вказано, що ціль створення – надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, передбачених статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. То фонд в даному випадку не деталізував свого бенефіціара і має право надавати допомогу згідно своєї благодійної програми.
2.Види діяльності
Згідно Статті 5 Закону про благодійну діяльність, видами благодійної діяльності для надання допомоги, як фізичним, так і юридичним особам можуть бути:

  • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна;
  • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

Кожному благодійному фонду потрібно перевірити, чи має він вище перелічені види благодійної діяльності у своєму статуті.
3.Бенефіціари
Якщо в статуті фонду є чітко перелічений список бенефіціарів (наприклад молодь, особи похилого віку, особи з інвалідністю тощо), то в даному випадку надавати допомогу дані фонди можуть тільки цим бенефіціарам. Якщо ж детального переліку не має, або він містить посилання, що він має право надавати благодійну допомогу всім фізичним та юридичним особам, хвилюватись в даному випадку не має причин.
4.Джерела фінансування
Кожен статут благодійного фонду має розділ джерела фінансування. В ньому вказуються джерела фінансування, які фонд планує отримувати, щоб забезпечувати свою статутну діяльність.
Для отримання коштів від юридичних та фізичних осіб бажано, щоб статут мав наступні види джерел фінансування:
А) Для отримання коштів від юридичних та фізичних осіб
«Кошти та майно, які надходять до Фонду у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань від будь-яких фізичних та юридичних осіб, у тому числі від нерезидентів.»
Б) Для отримання грантових надходжень від донорських організацій та гуманітарної допомоги.
«Дотації або субсидії, грантові надходження від державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах міжнародної технічної допомоги, у тому числі гуманітарної допомоги»
5.Первинні документи
При отриманні коштів від донорських організацій зазвичай укладається грантова угода.
При отриманні коштів від юридичної особи може бути укладений договір про благодійну допомогу, або фонд має право написати листа для надання допомоги на статутну діяльність або на інші цілі.
При отриманні коштів на розрахунковий рахунок від фізичних осіб, первинним документом буде банківська виписка. Призначення платежу від благодійників – фізичних осіб, повинно бути вказано, так як передбачено у статуті в розділі «джерела фінансування». Тому бажано в системі LiqPay чітко вказати призначення платежу.

Важливо пам’ятати:

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

У разі встановлення контролюючим органом відповідно до норм Податкового Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Податкового Кодексу.

Дотримуйтесь правил та будьте здорові!
Більш детально про благодійництво можливо послухати на нашому вебінарі: Благодійні та добровільні пожертви в НПО. Законодавчі вимоги та документальне забезпечення.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:23