Як перевірити кінцевого бенефіціарного власника спільного підприємства

Друкувати
17 Червня 2024, 8:56

Правила постановки на облік

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові (ч.1 ст.1130 Цивільного кодексу України).

Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 затверджено «Порядок обліку платників податків і зборів» (далі- Порядок обліку платників податків).

Порядком обліку платників податків, розділом І п.1.5. визначено, що дія цього Порядку поширюється на платників податків – юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлені підрозділи, а також самозайнятих осіб.

Інформація про таких платників податків, отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних юридичних осіб) та складових частин такого банку даних (реєстру платників податків – нерезидентів, реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції).

Уповноважена особа – особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України), яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі – договір про спільну діяльність) (п.1.7. р.І Порядку обліку платників податків).

 

Обліковий номер присвоюється контролюючими органами у разі взяття на облік:

  • компаніям, організаціям, утвореним відповідно до законодавства інших держав;
  • іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі – дипломатична місія);
  • уповноваженим особам за договорами про спільнудіяльність, управителям майна за договорами управління майном, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;
  • виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні;
  • іншим платникам (у разі додаткового взяття їх на облік) (п.2.4. р.І Порядку обліку платників податків).

Уповноваженій особі за декількома договорами про спільну діяльність, управителю майна за декількома договорами управління майном чи інвестору (оператору) за декількома угодами про розподіл продукції податковий номер видається на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з цим Порядком обліку платників податків.

Підпунктом 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженими на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Згідно з п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ.

У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені ПКУ. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.

 

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

У разі взяття на облік договору про спільну діяльність контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за формою № 34-ОПП (п. 3.11 розд. III Порядку обліку платників податків).

 

Отже, за договором про спільну діяльність, береться на додатковий облік в податковій інспекції учасник відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.  За результатом взяття на облік надається довідка 34-ОПП в якій присвоєно обліковий номер такому учаснику.

Облік ведеться в реєстрі договорів про спільну діяльність, який є складовою Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань договір про спільну діяльність не вноситься.

Також, відомості про договір про спільну діяльність не подається в Державну службу статистики, оскільки  Положенням  про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 це не передбачено.

 

Встановлення кінцевого бенефіціарного власника

 Відповідно до п. 30 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» –  кінцевий бенефіціарний власник, це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

  • для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
  • для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
  • для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Відповідно, діяльність за договором про спільну діяльність не створює юридичну особу, така діяльність не утворює траст або подібних трасту правових утворень.

Встановлення КБВ при фінансових операціях за договором про спільну діяльність буде здійснюватися щодо кожного учасника договору окремо.

Для юридичної особи- учасника договору про спільну діяльність, буде встановлюватись будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи- учасника договору про спільну діяльність.

Прочитано разів: