Статут неприбуткової організації та робота в режимі воєнного стану

Друкувати
04 Грудня 2022, 19:20

Воєнні дії на території України внесли значні корективи в роботу неприбуткових організацій, їх статутні напрями. Ті організації, які раніше займались, наприклад, допомогою літнім людям, наразі постачають військову амуніцію, а ті організації, які, наприклад, опікувались довкіллям, сьогодні надають допомогу лікарням та переселенцям. Виклики сьогодення внесли зміни у життя кожного з нас. Всі вийшли на захист та допомогу Україні будь-яким з можливих способів.

Як бути, якщо у неприбуткової організації раніше були одні напрями діяльності, а сьогодні вони різко змінились?

Ведення діяльності неприбуткової організації в контексті податкового законодавства та правила використання статусу неплатника податку на прибуток регулюються пп.133.4.1 Податкового кодексу України, а саме: не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

У відповідності до пп. 133.4.1., неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
1. утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
2. установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
3. установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
4. внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Отже, є встановлені чотири вимоги, які повинна виконувати неприбуткова організація для того, щоб не порушувати вимоги податкового законодавства та не втратити код неприбутковості.

Станом на сьогодні ті неприбуткові організації, які мають у статутах, наприклад, в завданнях та /або напрямах, та/або в розділі має право схожі наступні формулювання:
«Організація має право надавати ресурсну, матеріальну, інформаційну, фінансову, благодійну, гуманітарну та іншу допомогу фізичним особам як резидентам, так і нерезидентам, а також особам без громадянства, біженцям, внутрішньопереміщеним особам, а також особам з числа вразливих груп населення, особам з інвалідністю, а також постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, техногенних природних катастроф, міжнаціональних конфліктів, терористичних актів, збройних нападів, військових конфліктів та дій, особам які опинилися в складних життєвих обставинах” тощо можуть виконувати і надалі свої статутні завдання та напрями. У них є даний пункт і вони не будуть порушувати вимоги діючого податкового законодавства.

Також однією зі сфер діяльності благодійної організації згідно Закону України № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» встановлено, що вона може сприяти обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану (п.15 Стаття 3).

Якщо у благодійної організації є у статуті дана сфера діяльності, то вона теж на даний час здійснює свої статутні напрями діяльності і будь-яких податкових наслідків до неї не виникає.

А що робити тим неприбутковим організаціям, які не планували працювати у стані воєнних дій і ніколи про це навіть подумати не могли, але сьогодні закуповують броніки, каски, приймають гуманітарну допомогу для тероборони та ЗСУ?

17.03.2022 року вступив в силу Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Розділом XX Перехідних положень, підрозділ 4. «Особливості справляння податку на прибуток підприємств», п.63 встановлено:
«На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 134 цього Кодексу передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків за умови, що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів».
Отже, якщо неприбуткова організація не має відповідних напрямів діяльності у своїх статутах і надає допомогу/використовує свої доходи для вищевказаних бенефіціарів, то на період воєнного стану це не буде порушенням статутної діяльності і неприбуткова організація не втрачає коду неприбутковості.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 11 Травня 2023, 19:25