Співпраця з фізичними особами підприємцями, які не мають ідентифікаційного коду

Друкувати
14 Червня 2024, 9:24

У відповідності до пп. 177.8. Податкового кодексу України, під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195  та 14.1.222 Податкового кодексу України.

Як здійснити пошук в державних реєстрах інформацію про фізичну особу-підприємця, який відмовився від отримання ідентифікаційного коду? Дане питання доволі часто задають організації і підприємства, коли починають співпрацювати з фізичними особами підприємцями.

Отже, дане питання регулюється наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822 Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Положення про облік платників).

 

Відповідно до п. 1 Положення про облік платників: «Облік фізичних осіб – платників податків ведеться у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (далі – Державний реєстр) за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)».

Тобто облік осіб, які відмовились від облікової картки платника податків за релігійними переконанями здійснюється за серією та номером паспорта.

 

Пунктом 2 Положення про облік платників визначено, що складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

Отже, особи, які відмовились за релігійними переконаннями від реєстраційного номера облікової картки платника податків знаходяться в окремому реєстрі Державного реєстру і мають право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Відповідно до п. 8 Положення про облік платників передбачено, що фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до відповідного контролюючого органу Повідомлення за формою N 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру та пред’явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові особа, крім паспорта, пред’являє свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності)».

Повідомлення за формою N 1П (додаток 8) також міститься в Державному реєстрі.

Положенням про облік платників (п.1 пп.7) зазначено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи Національний банк України, банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами – підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі: проведення державної реєстрації фізичних осіб – підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності.

Отже, дані про фізичну особу – підприємця будуть відображатись в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  на підставі серії та номеру паспорта.

Для того, щоб знайти фізичну особу – підприємця у державних реєстрах необхідно здійснювати пошук за серією та номером паспорта відповідної особи або прізвищем та ім’ям.

 

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 17 Червня 2024, 8:57