Соціальні послуги в діяльності неприбуткових організацій та ПДВ.

Друкувати
23 Липня 2023, 22:10

Соціальні послуги в діяльності неприбуткових організацій та ПДВ

Законом України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII, встановлено наступні визначення:

Базові соціальні послуги – соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг відповідно до цього Закону забезпечується Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом (далі – ради об’єднаних територіальних громад).

Отримувачі соціальних послуг – особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги.

Надавачі соціальних послуг – юридичні та фізичні особи, фізичні особи – підприємці, включені до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність відповідно:

 • до законодавства про соціальні послуги,
 • на підставі установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги,
 • за умови забезпечення їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України.

До надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору належать:

1) установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування);

2) інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

До надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, крім визначених вище, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності.

 1. Соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на:

1) соціальну профілактику – запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини;

2) соціальну підтримку – сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин;

3) соціальне обслуговування – мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду.

Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Забезпечення надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення здійснюється шляхом компенсації надавачам соціальних послуг вартості наданих ними соціальних послуг.

Також, Наказом Міністерства соціальної політики 23.06.2020  № 429 затверджено класифікатор соціальних послуг.

Згідно правил встановлених Податковим кодексом України, будь-яка юридична особа, зокрема, і неприбуткова організація може бути платником ПДВ у випадку, якщо вона за власним бажанням зареєструвалась як платник податку, а також у випадку настання умов набуття статусу платника податку.

Під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень без урахування податку на додану вартість  крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи. (п. 181.1 ПКУ). Всі вище перелічені норми ПКУ розповсюджуються і на діяльність неприбуткових організацій.

Відповідно до пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару.

Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Відповідно до пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості.

До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ (20 %), ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Стаття 197 Податкового кодексу України, формує перелік звільнених від оподаткування ПДВ операцій, до них зокрема віднесено (п.197.1.7):

******

б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 

в) харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – це спеціальні державні установи, які здійснюють соціальне обслуговування та надають соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. N 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», територіальний центр надання соціальних послуг є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Неприбуткові організації не можуть бути віднесені до таких.

Заклади для бездомних осіб і безпритульних дітей – соціальні заклади, діяльність яких спрямована на допомогу бездомним особам і безпритульним дітям, їх підтримку та реінтеграцію (Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»).

Закладами соціального захисту для бездомних осіб є:

 • будинок нічного перебування;
 • центр реінтеграції бездомних осіб;
 • соціальний готель;
 • інші заклади, що надають послуги бездомним особам.

Заклади соціального захисту для бездомних осіб створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами відповідно до потреб регіону.

Узагальнений висновок

1.Для того, щоб неприбуткова організація була надавачем соціальних послуг:

 • вона повинна бути включена в реєстр надавачів соціальних послуг
 • в статуті неприбуткової організації повинен бути визначений перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги
 • перелік послуг, що надаються повинен відповідати класифікатору соціальних послуг.

2.Якщо дохід від надання соціальних послуг ( в тому числі при отриманні компенсації як надавачу соціальних послуг вартості наданих ними соціальних послуг)  у неприбуткової організації досягне  1 млн. гривень протягом останніх 12 календарних місяців у неприбуткової організації виникає обов’язок зареєструватись платником ПДВ.

 1. Послуги, що надаються відповідно до пункту п.197.1.7 (в) будуть звільненими від оподаткування. Відповідно у довіднику пільг передбачена пільга- 14060413. Дані послуги будуть мати пільгу з ПДВ у разі, якщо неприбуткова організація має реєстрацію закладу соціального захисту для бездомних осіб.
 2. У всіх інших випадках та інших видах надання соціальних послуг згідно класифікатора соціальних послуг дані послуги будуть об’єктом оподаткування на загальних підставах.

Автор консультації, Шкурка Лариса,

Директорка CompasGroup

Ви можете бути не згодні з позицією автора, в даному випадку маєте право звернутись за індивідуальною податковою консультацією до податкових органів керуючись ст.52 Податкового кодексу України.

Прочитано разів: