Реклама в соціальних мережах: пдв наслідки для організацій

Друкувати
21 Квітня 2020, 18:17

Сьогодні реклама в соціальних мережах все більше і більше стає популярною. Це реклама у Facebook , Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok тощо.

Рекламу в соціальних мережах може замовити як підприємницьке товариство, так і неприбуткова організація.

В Україні це можливо зробити двома способами:
1. Замовити рекламу у посередника – рекламної агенції/ агента. У даному випадку оплата послуг здійснюється безготівковим розрахунком на основі рахунку.
2. Самостійно оплатити рекламні послуги, замовивши їх у постачальника рекламних послуг. У даному випадку оплата послуг відбувається через списання грошей з карткового рахунку, який буде вказано замовником при замовленні рекламних послуг.
Постачальниками рекламних послуг в соціальних мережах у більшості випадків є нерезиденти.

Правила податкового обліку в Україні регламентуються Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. Операції з закупівлі реклами відносяться до операцій послуг.

Згідно з визначенням, наведеним у пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, постачання послуг — це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Підпунктом «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. В пп. (б) п. 186.3 Податкового кодексу України визначено, що місцем постачання рекламних послуг є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання. У разі закупівлі українською організацією чи компанією рекламних послуг, місцем постачання рекламних послуг від постачальника Facebook або будь-якої іншої соціальної мережі є територія України.

На підставі п. 185.1 (б) та п.208.2 ПКУ такі послуги є об’єктом оподаткування ПДВ за основною ставкою – 20%. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку з послуг, що постачаються нерезидентами, є їх отримувач (п. 180.2 та п.208.2 ПКУ), тобто українська організація чи компанія. Такі особи мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку (п. 180.3 ПКУ).

Згідно п. 190.2 ПКУ, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг, а значить сума, що перерахована за рекламні послуги нерезиденту.
Не всі покупці рекламних послуг від іноземців є платниками ПДВ.
Пунктом 180.2 ст. 180 Податкового кодексу встановлено, що особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач таких послуг.

Пунктом 7 розділу І Порядку № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», визначено, що отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, на митній території України, які відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники ПДВ, та подають Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, що постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України (далі — Розрахунок).
Відповідно до п. 8 розділу І, п. 2 розділу ІІІ та п. 2 розділу VII вищезазначеного Порядку Розрахунок належить до податкової звітності з ПДВ та подається особою, не зареєстрованою як платник ПДВ, до контролюючого органу за місцем її податкового обліку відповідно до встановленого законодавством порядку, а саме протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, в якому наявні операції з постачання послуг нерезидентами (з урахуванням положень п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).
При цьому нарахована у Розрахунку сума ПДВ підлягає сплаті до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем встановленого для подання Розрахунку 20-денного строку.
Розрахунок подається до контролюючого органу тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.

Отже, у разі сплати рекламних послуг у соціальних мережах самостійно нерезидентам, організація повинна нарахувати зобов’язання з ПДВ та подати Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг та сплатити податкові зобов’язання.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:19