Правила найму на роботу експата до представництва НПО

Друкувати
24 Жовтня 2018, 16:30

Представництво іноземної неурядової організації має намір запросити на роботу в Україну іноземного спеціаліста (експата), який постійно разом з сім’єю буде перебувати на території України. Контракт планується укласти безпосередньо з Головним офісом Організації. Виплату заробітної плати буде здійснювати Головний офіс.
В зв’язку з чим виникають наступні питання:

  • чи може перебувати іноземець в штаті представництва та отримувати заробітну плату безпосередньо на власний рахунок в українському банку?

Хто такі експати?
Експат (expat) – це англійський термін, який є скороченням від expatriate і означає “перебування поза батьківщиною”.
Експатріантами раніше називали людей, надовго, а то й назавжди вимушених покинути країну, громадянами якої вони були. Нерідко ця процедура супроводжувалася ще й позбавленням громадянства.
У наш час значення слова експат набуло менш суворого забарвлення і стало сленговим назвою іноземних фахівців, що реалізують свій трудовий потенціал поза власної країни.

Реєстраційні вимоги:

Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI визначено наступне:
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, – це іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні.

Документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні є посвідка на тимчасове або постійне проживання іноземця.

Відповідно до р.ІІІ п.3.1. Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.07.2013 № 681 – надалі Порядок) визначено наступне:

3.1. Право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають:

(…)
4) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;

5) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи в представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;

(…)
11) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними в частинах другій – дванадцятій статті 4 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Також, вищевказаний Порядок серед документів, які необхідно подати іноземному співробітнику з метою оформлення посвідки на тимчасове проживання визначає наступне:

  • для осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 цього розділу, – клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні;
  • для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 цього розділу, – клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідного представництва іноземного суб’єкта господарювання в Україні), оригінал (після пред’явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва;
  • трудовий договір (контракт).

При цьому вказаним Порядком, або іншим нормативно-правовим документом не передбачено подання штатного розпису, або документів, підтверджуючих прийняття до штату іноземного співробітника.

Податкове законодавство

У випадку, якщо з іноземним співробітником укладено трудовий контракт (договір) безпосередньо з Головним офісом (юридичною особою – нерезидентом), та який буде виконувати роботу на території України (буде залучений для участі в діяльності представництва) при цьому отримувати згідно такого контракту заробітну плату на території України, не через Представництво, в цьому випадку на основі пп. 170.10.2 п. 170.10 ст. 170 ПКУ дані доходи іноземного співробітника визначаються, як доходи з джерелом їх походження в Україні.
Такі доходи виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, та вони мають зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом (іноземним співробітником) у банку-резиденті, режим якого встановлюється Нацбанком України.

При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунку.
У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або у негрошовій формі нерезидент — отримувач такого доходу зобов’язаний самостійно нарахувати і сплатити
(перерахувати) податок до бюджету протягом 20 календарних днів після отримання таких доходів, але не пізніше закінчення строку його перебування в Україні.

Порядок виконання норм пп. 170.10.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ визначається Кабінетом Міністрів України (Постанова КМ України від 27.12.10 № 1226 «Про затвердження Порядку
оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі – нерезиденту іншим нерезидентом ») за погодженням з Нацбанком України.

Також, залученим для участі в діяльності представництва можуть бути певні категорії іноземних співробітників, без зарахування до штату представництва, на яких розповсюджується поняття «посадових осіб».

Відповідно до роз’яснення Державної інспекції з питань праці від 24.07.2014 року, щодо аналізу законодавства з питань категорії працівників яких можна віднести до категорії “посадових осіб”, надано роз’яснення, що співробітник (в тому числі іноземний) є посадовою (службовою) особою, який постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймає постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконує такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації.

На підставі викладеного можливо зробити висновок, що представництво може ввести до штату іноземного співробітника, який уклав трудовий контракт (договір) з Головним офісом, при цьому на вимогу такого співробітника, та за домовленістю, визначеними відповідним контрактом вказаний співробітник, відкривши відповідний рахунок у банку-резиденті, зможе отримувати заробітну плату (дохід) від здійсненної діяльності у представництві, безпосередньо нарахованою та виплаченою Головним офісом, та в даному випадку податковим агентом буде виступати відповідний банк-резидент.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:15