Чи мають право співробітники Представництва, резиденти України, отримувати заробітну плату в валюті?

Друкувати
11 Березня 2020, 18:08

В України з лютого 2019 р. триває реформа лібералізації валютного законодавства. Для Представництв іноземних неурядових організації, які не здійснюють господарську діяльність, встановлені певні обмеження щодо операцій з банківськими рахунками. Обмеження встановлені згідно Постановою Національного банку України про затвердження Положення №5 від 02.01.2019 р. (надалі – Положення №5)
Клієнти банків (п.107 підпункт 5 Положення №5) (резиденти та нерезиденти) для здійснення операцій в іноземній валюті/гривнях можуть використовувати залежно від діяльності поточні рахунки представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги).
За поточними рахунками (п.124 Положення №5) в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) здійснюються операції, що не суперечать вимогам законодавства, включаючи:


1) з готівкою та чеками;
2) з торгівлі іноземною валютою;
3) із виплат/повернення коштів на відрядження за кордон;
4) із зарахування коштів, переказаних з-за кордону на ім’я власника рахунку через банки (уключаючи кошти, переказані для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);
5) із зарахування коштів, переказаних у межах України відповідно до законодавства України;
6) із зарахування коштів у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;
7) надходження на користь власника рахунку, що не суперечать законодавству України;
8) з оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам офіційних представництв, якщо такі працівники не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України, і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) шляхом переказу на рахунки цих осіб, відкриті в банках України або виплати готівкою;
9) із переказу коштів для здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами-резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;
10) із переказу коштів за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;
11) із переказу за межі України на рахунки відповідних органів іноземних держав та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці філії або представництва (також у разі закриття цього рахунку);
12) із переказу коштів на рахунок юридичної особи-резидента як благодійного внеску;
13) із зарахування коштів, переказаних у межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку/переказу коштів на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;
14) із переказу коштів за межі України на виконання зобов’язань щодо оплати товарів, необхідних для виконання покладених на представництво функцій.

Офіційні представництва мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці (включаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам, які не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) (за умови документального підтвердження розрахунку витрат) (п.125 Положення №5).
Порядок акредитації визначений у ПОЛОЖЕННІ про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій, затверджений Наказом МЗС України від 13.01.2003 № 11.
Раніше, у п. 5.1 Правил використання іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління НБУ від 30.05.07 р. № 200, і п. 5.4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, було зазначено, що юридичні особи-резиденти можуть використати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків в іноземній валюті для оплати праці, виплати премій працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за трудовим договором (контрактом). Однак дана Інструкція втратила чинність 07.02.2019 року, а іншого документу, який би встановлював можливість виплат заробітної плати нерезиденту в іноземній валюті, не прийнято.

Отже, співробітники, які є нерезидентами та не акредитовані в МЗС не можуть отримувати заробітну плату в іноземній валюті.Вимоги для акредитації в МЗС, У МЗС України акредитуються іноземці, які є співробітниками посольств, консульських установ, представництв міжнародних організацій, міжнародних організацій, інших іноземних організацій, якщо це передбачено міжнародними договорами України. На представництво така вимога не поширюється. Представництву заробітну плату Голові Представництва необхідно виплачувати в гривні, а нараховуватися/встановлювати заробітну плату можна в еквіваленті до іноземній валюти.

 

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:21