Чи має право представництво нерезидента самостійно вести кадровий облік та нараховувати заробітну плату

Друкувати
10 Жовтня 2018, 16:09

28.07.2018 року набули чинності зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок №58 від 29.07.1993 р. До набрання чинності даних змін бухгалтерський та кадровий облік іноземних постійних представництв, представництв НПО, Проектів МТД здійснювало Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв». Вказаними змінами визначено, що відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок іноземних представництв покладається на керівника Організацій, незалежно від форми власності, а трудові книжки тепер зберігатимуться у суб’єктів господарювання в Україні.

Одночасно із вищеописаними змінами щодо ведення трудових книжок, набув чинності з 01.08.2018 року Наказ Міністерства Фінансів від 15.05.2018 року №511, згідно з якими звіти з

єдиного соціального внеску (ЄСВ) подаються за новими формами.

Отже, відповідно до вищевказаних змін відповідальність за організацію кадрового та бухгалтерського обліку покладено на самі іноземні представництва або Проекти МТД.

Відповідальність за порушення трудового законодавства.

При укладенні трудових угод на Представництва та Проекти МТД розповсюджуються норми трудового законодавства щодо надання соціальних гарантій співробітникам, правил надання відпусток, правил виплати заробітної плати, сплати податків та нарахування індексації заробітної плати.

Мінімальними державними гарантіями є норми і гарантії в оплаті праці, передбачені ч. 1 ст. 12 Закону про оплату праці і КЗпП (ч. 2 ст. 12 Закону про оплату праці).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р.№55, до якої внесені зміни Постановою Кабміну від 17.07.2013 № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення», передбачено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Кодекс Законів про працю, а саме ст. 265 КЗпП, також передбачає цілий ряд санкцій, пов’язаних із порушеннями при оформленні на роботу.
Якщо працівника фактично допустили до роботи без оформлення трудового договору, штраф складе 30 розмірів мінімальної зарплати – 111690,00 грн., встановленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника.

Бухгалтерський облік нарахувань заробітної плати Представництвами та Проектами МТД

Правила ведення бухгалтерського обліку в Україні регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року за N 996-XIV. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

У відповідності до Статті2, цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.”

Також у відповідності до Статті 3, фінансова, податкова, статистична та інші
види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються
на даних бухгалтерського обліку.

Отже, у відповідності до Статті 2. Проекти МТД та Представництва НПО, крім постійних представництв, не зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність в Україні.

Але пунктами 44.1 та 44.2 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Також у відповідності до пп. 44.3. Податкового Кодексу України, платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Крім того, відповідно до підпункту 16.1.2 та 16.1.5 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Виходячи з вимог Податкового Кодексу України будь яке Представництво нерезидента та Проект МТД повинні зберігати первинну документацію та вести регістри, що стосуються обчислення та сплати податків. Це ведення бухгалтерського рахунку банківських операцій, розрахунків по податках та розрахунків з співробітниками.
Представництво та Проект МТД, крім постійних представництв може вибрати для себе спрощену систему ведення бухгалтерського обліку.

Для відображення операцій в бухгалтерському обліку розрахунків з працівниками по виплаті заробітної плати, Представництво може використовує наступні проведення: 

Дт     Кт     Визначення операції

92    661   Нарахування заробітної плати працівників Проекту
661    311   Виплата заробітної плати працівникам Проекту
92     651   Нарахований ЄСВ на заробітну плату працівників Проекту.
651    311   Перераховано ЄСВ у бюджет
661    6411  Утримано ПДФО з заробітної плати працівників Проекту
6411   311   Перераховано ПДФО у бюджет
661    642    Утримано військовий збір із заробітної плати працівників Проекту
642    311    Перераховано військовий збір до бюджету
661    311    Здійснено виплату заробітної плати працівникам

Інформація дійсна станом на 01.10.2018 року. При внесенні змін до законодавства України, що стосується вищевикладеного питання, вона втрачає свою актуальність.

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:20