Чи має право неприбуткова організація вести підприємницьку діяльність

Друкувати
20 Травня 2019, 15:04

Підприємництво, підприємницька діяльність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Законодавство України надає визначення господарської діяльності, а саме:

Підприємництво, підприємницька діяльність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Законодавство України надає визначення господарської діяльності, а саме:

1.Господарський кодекс України
Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2.Податковий Кодекс

Господарська діяльність — діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Неприбуткові організації – це непідприємницькі товариства, які у відповідності до ст. 85 Цивільного кодексу України не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.
Особливості діяльності благодійних організацій встановлено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації від 5 липня 2012 року
№ 5073-VI.
Особливості діяльності громадських організацій встановлено Законом України «Про громадські об’єднання».
Стаття 21 Закону «Про громадські об’єднання» говорить, що громадська організація має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.
Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Пунктом 4 ст. 16 Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації передбачено, що благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

Отже, громадська організація чи благодійна організація має право здійснювати підприємницьку діяльність тільки, якщо це передбачено статутом організації.
Внесення змін до статуту з правом займатись підприємницькою діяльність і не здійснення самої підприємницької діяльності не призводить до будь яких штрафних санкцій. Також наявність пункту про підприємництво в статуті не містить під собою основи для не видачі коду неприбутковості неприбутковій організації.
А от у разі здійснення діяльності не передбаченої діючої статутом Організація може втратити код неприбутковості.
Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Стаття 21 ЗУ «Про громадські об’єднання» ).
Кожна неприбуткова організація повинна визначитись з тим КВЕДом, який буде відповідати її виду підприємницької діяльності.

Статути неприбуткових організацій повинні передбачати право на здійснення підприємницької діяльності.
Статут може бути доповнено наступним пунктом:
«Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Організація може займатися підприємницькою діяльністю, як самостійно, так і через створені господарські товариства, учасником яких Організація має право бути. Підприємницька/господаська діяльність здійснюється без мети отримання прибутку. Всі кошти отримані від підприємницької діяльності спрямовуються виключно на статутні цілі Організації».

 

Лариса Шкурка,

Директор Аудиторської компанії Compass Group
Консультант з організаційного розвитку
та фінансового менеджменту

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 25 Травня 2023, 16:14