Чи дозволяє діюче законодавство використовувати факсиміле?

Друкувати
11 Червня 2020, 18:21

У відповідності до ст. 207 ч. 3 ЦКУ, інших нормативних актів, а також індивідуальних роз’яснень контролюючих органів, Листів Мінфіну, судової практики допускається використання факсиміле на первинних документах та у правочинах сторін.

В Україні існує наступна практика використання факсиміле:

1. Міністерство фінансів України в Листі від 27.02.2012 р. N 31-08410-07-29/4796 зазначає, що:
«Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, установлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, в якому мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.
Відповідно до Закону про бухгалтерський облік, одним з обов’язкових реквізитів первинних документів є особистий підпис чи інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Пунктом 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ Мінфіну від 24.05.95 р. №88) визначено, що використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства».

2. У роз’ясненнях контролюючих органів, зокрема в Листі ДФС від 24.11.2015 № 25024/6/99-95-42-03-15 зазначено, що:
«Відповідно до пп. 2. 5 п. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.
Приписами частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України передбачено, що використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.

Тобто використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України, крім випадків застосування первинних документів типових і спеціалізованих форм, якими не передбачено використання факсимільного відтворення підпису».

Прочитано разів:

Останній раз відредаговано 14 Травня 2023, 17:18