Податковий аудит

Податковий аудит – це перевірка правильності нарахування податків та зборів, вірності формування об’єктів оподаткування та порядку подачі податкової звітності контролюючим органам.

Податковий аудит може включати в себе перевірку правильності нарахування та сплати:

  • Податку на прибуток
  • Податку на додану вартість
  • Податку на доходи фізичних осіб
  • Єдиного соціального внеску
  • Воєнного збору, земельного податку та інш.

Крім того, наша компанія надає послуги з перевірки правильності нарахування резервів на забезпечення виплати відпусток працівникам, яке передбачене п. 13 П(С)БО 11«Зобов’язання.

За результатами аудиту надається:

  • Звіт про виявлені порушення в податковому обліку, ризики та рекомендації стосовно їх виправлень.