Кадровий аудит

Кадровий аудит – це аналіз та юридична оцінка кадрових рішень компанії/організації та трудових відносин з узгодженням податкового законодавства України.

Кадровий аудит потрібен нашим клієнтам для мінімізації ризиків та фінансових втрат, які можуть виникнути при перевірці контролюючими органами щодо правил ведення кадрової документації, правил трудового чи податкового законодавства.

Кадровий аудит – це перевірка, яка може включати:

1.Експертизу юридичних правил співпраці з персоналом:

 • Кадрової документації
 • Трудових договорів
 • Правильності оформлення первинної трудової документації
 • Посадових інструкцій
 • Штатних розписів, інш.

2.Аналіз існуючих внутрішніх політик та процедур за напрямками:

 • Кадрової політики
 • Політики конфіденційності
 • Політики конфлікту інтересів
 • Антикорупційної політики
 • Положень про службові відрядження,інші.

3. Перевірку правильності нарахування податків та платежів при співпраці з фізичними особами.

  За результатами кадрового аудиту надається:

 • Звіт про виявлені порушення в кадровому обліку та трудовому законодавстві.
 • Звіт про виявлені факти порушень податкового законодавства.
 • Рекомендації по усуненню недоліків