Аудит фінансової звітності

Аудиторська перевірка проводиться для того, щоб проаналізувати фінансові документи та здійснити комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності організації/компанії. За допомогою аудиту можна отримати думку сертифікованих аудиторів про те, наскільки достовірна і якісна фінансова звітність. Також можна дізнатися чи відповідає фінансова звітність чинним Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку та чинному законодавству України чи Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Послуги, які надає наша аудиторська фірма, включають в себе:

  • комплексну аудиторську перевірку бухгалтерського обліку для підтвердження фінансової звітності;
  • проведення тематичного аудиту;
  • верифікацію того, що сформований статутний фонд або ліквідаційний баланс підприємства;
  • надання узгоджених процедур відповідно МСА 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»;
  • аудиторські послуги на абонементній основі.

Аудиторські перевірки проводяться відповідно до вимог і положень Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами аудиту надається:

  • Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності загального призначення.
  • Лист управлінському персоналу.

Всі звіти можуть бути надані українською та англійською мовами та відповідають стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).