На сьогоднішній день в Україні все більше реєструється представництв неприбуткових організацій та проектів міжнародної технічної допомоги. Представництва та проекти міжнародної технічної допомоги не являються юридичними особами, але здійснюють свою благодійну та гуманітарну діяльність на території України.

 • Чи повинні представництва НПО подавати звіти до контролюючих органів?
 • Чи повинні сплачувати податки в Україні?
 • Чи можуть бути платниками ПДВ?
 • Як вірно укладати договори з юридичними особами?
 • Як вірно співпрацювати з українським персоналом та фізичними особами?
 • Як вірно оформити експатів для роботи на території України?

Запрошуємо до нас на практичний тренінг, де наші аудитори та експерти, опираючись на норми українського законодавства та практичний досвід, представлять своє бачення щодо правил діяльності даних акредитованих структурних підрозділів міжнародних неурядових організацій на території України.

Мета практикуму:

 • висвітлити багаторічні напрацювання по співпраці з іноземними представництвами в Україні
 • підсумувати зміни в законодавстві та проекти змін, які можуть вплинути на роботу представництв в Україні
 • надати консультаційну допомогу у вирішенні складних та спірних питань сьогодення.

Цільова аудиторія: керівники, менеджери проектів, бухгалтери та фінансові менеджери міжнародних представництв неприбуткових організацій, що зареєстровані в Україні та проектів міжнародної технічної допомоги.

1 БЛОК. ДОГОВІРНА РОБОТА ТА ЮРИДИЧНИЙ МІНІМУМ

1. Законодавчі нюанси та відмінності роботи на території України:

 • представництв неприбуткових організацій
 • філій неприбуткових організацій
 • проектів міжнародної технічної допомоги

2. Основні вимоги та помилки  документального забезпечення діяльності (Положення, довіреності  внутрішніх політик та процедур).

3. Види діяльності, які повинні бути і мають право вести.
4. Різні місця здійсненні діяльності на території України.
5. Фінансування діяльності та види отримання коштів для цільового фінансування.
6. Терміни внесення змін до органів реєстрації, відповідальність у разі порушень.
7. Основні нюанси, які потрібно врахувати при укладенні договорів на території України.

 2 БЛОК. КАДРИ

1.Фізична особа нерезидент та резидент: правила співробітництва та порядок оформлення, трудові відносини.
2.Кадровий облік, зміни в законодавстві 2018 року.
3.Співробітники Головного офісу, порядок перебування в Україні.
4.Виплати та правила оподаткування:

 • Заробітної плати співробітникам резидентам.
 • Заробітної плати співробітникам нерезидентам.
 • Співробітникам Головного офісу.

5.Додаткові блага та компенсації для різних форм співробітництва (витрати на відрядження, оренду житла, витрат на проїзд та інш.).
6.Страхування роботи співробітників та осіб, які працюють по договорам цивільно-правого характеру.
7.Оновлені правила для порядку перебування нерезидентів в Україні та звітування Експатів в Україні.
8.Закриваєм проект/місію/представництво – як вірно звільнити співробітників.
9.Персоніфіковані дані фізичних осіб, чи потрібно використовувати норми General Data Protection Regulation (GDPR).

3 БЛОК. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

1. Коли НПО/Міжнародна організація/ представництво НПО може бути платником ПДВ та визначення об’єкту оподаткування.
2. Здійснення благодійної та гуманітарної діяльності.
3. Здійснення господарської діяльності в межах діяльності.
4. Виконання сервісних та консультаційних контрактів.
5. Надання консультаційних послуг в рамках Міжнародних угод України.
6. ПДВ по закупівлям в рамках міжнародної технічної допомоги
7. Пільги з ПДВ та штрафні санкції.

4 БЛОК. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1. Чи потрібно вести бухгалтерські регістри представництвам іноземних неприбуткових організацій, якщо так, то в якому вигляді.
2. Спрощена бухгалтерська облікова політика та її взаємозв’язок з політикою фінансового управління.
3. Облік фінансування структурних підрозділів представництв, що знаходяться поза місцем основної реєстрації.
4. Облік операцій субгрантингу.
5. Курсові різниці, чи можуть виникати в обліку та чи повинні обліковуватись.
6. Придбання та облік основних засобів, матеріалів, як для діяльності представницького офісу, так і передачі партнерам, структурним підрозділам.
7. Фінансова звітність представництв НПО, необхідність чи законодавчі вимоги.

Тренінг для Вас проведе: 

Шкурка Лариса - керуюча партнерка Аудиторської компанії Compass Group, провідна аудиторка фірми (Сертифікат серії А)., Консультантка з податкового та фінансового планування і організаційного розвитку, бізнес тренерка.

Практичний досвід:
• Консультативна підтримка нерезидентів у виборі форми присутності на території України (ТОВ, постійне чи не постійне представництво).
• Експертно-консультативна підтримка представництв нерезидентів в Україні
• Консультування щодо систематизації роботи представництв неприбуткових організацій на території України.
• Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги як консультанта з розвитку організаційного потенціалу та вдосконалення інституційної спроможності бенефіціарів проекту - некомерційних організацій.
• Співпраця з міжнародними донорськими організаціями, аудитор та консультант з питань розвитку організаційного потенціалу (USAID, SIDA, Представництво ЄС в Україні, Корпус миру США, ПРООН тощо).
• Проведення міжнародних аудитів, організаційних перевірок, аудиторських перевірок відповідно до оцінки (NUPAS, ОСА).
• Розробка систем управлінського обліку: оперативне та стратегічне планування, організація та контроль процесу бюджетування, аналіз виконання бюджету, облік у контексті центрів доходу та центрів витрат для неприбуткових організацій та суб'єктів господарювання.
• Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги як консультанта для впровадження систем внутрішнього контролю шляхом розробки політики та процедур (фінансовий менеджмент, політика закупівель, управління проектами, управління операціями та процедури людських ресурсів).
• Проектування систем управління проектами та впровадження політики та процедур в організаціях, включаючи реалізацію міжнародних проектів.

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включено в ціну товарів, робіт та послуг.

 • Чи може бути платником на додану вартість неприбуткова організація?
 • Чи втратить вона статус неприбутковості, якщо стане платником податку на додану вартість?
 • Коли виникає об’єкт оподаткування ПДВ?
 • Чи звільнено закупівлі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги від сплати ПДВ?
 • Чи виникає даний податок у Представництв міжнародних неприбуткових організацій?

Ці та інші питання ми обговоримо під час зустрічі. 

Крім заявленої програми засідання пропонується надсилати питання, що Вас найбільше цікавлять. 
Цільова аудиторія: бухгалтери та фінансові менеджери організацій неприбуткового сектору, міжнародних представництв неприбуткових організацій, акредитованих структурних підрозділів, що зареєстровані в Україні та проектів міжнародної технічної допомоги.
Програма: 

1. Коли НПО/Міжнародна організація/ представництво НПО може бути платником ПДВ та визначення об’єкту оподаткування.

2. Здійснення благодійної та гуманітарної діяльності.

3. Здійснення господарської діяльності в межах статутної діяльності.

4. Виконання сервісних та консультаційних контрактів.

5. Надання консультаційних послуг в рамках Міжнародних угод України.

6. ПДВ при виконанні грантових угод та проектів міжнародної технічної допомоги.

 • Законодавчі нюанси відносно ПДВ по закупівлям в рамках міжнародної технічної допомоги.
 • Отримання відшкодування з ПДВ від держави Україна. Критерії для автоматичного отримання бюджетного відшкодування та застосування автоматичного відшкодування для міжнародних організацій.
 • Специфіка відшкодування ПДВ для різних видів товарів і послуг (перевізні документи (авіа та залізничні квитки, оренда житлових і нежитлових приміщень, закупівля вакцин і лікарських засобів).
 • ПДВ для закупівель по лінії міжнародної технічної допомоги.
 • Пільги з ПДВ.
 • Штрафні санкції, передбачені діючим законодавством України.

7. Відповіді на питання, що надіслані учасниками.

Експерт:
Шкурка Лариса - керуючий партнер Аудиторсько-консалтингової групи "Компас", провідний аудитор фірми (Сертифікат серії А), Консультант з фінансового планування і організаційного розвитку, бізнес тренер. Закінчила Київський державний економічний університет за програмою "Менеджмент проектів і консалтинг", має кваліфікацію магістра ділового адміністрування. Володар Сертифікату фахівця лізингового бізнесу. Сертифікат випускається спільно Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Член правління ГО «Спілка Сертифікованих спеціалістів лізингу».
Володар сертифікату COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING, Міжнародної асоціації бухгалтерів (International Association of Book-keepers).
Має досвід роботи в організації та побудові фінансового обліку групи компаній за НСБО та МСФЗ, розробки та впровадження адміністративних та управлінських процедур для організацій некомерційного сектора. Більше 15 років співпрацює як консультант і аудитор з представництвами нерезидентів. Має досвід побудови управлінського обліку: оперативне та стратегічне планування, організація і контроль бюджетного процесу, аналіз виконання бюджету, облік у розрізі центрів доходів і центрів витрат. Прогнозування грошових потоків і оцінка економічної ефективності бізнес-процесів господарських товариств. Співавтор книги "Керівництво по лізингу". Написання книги профінансовано проектом USAD "Ініціатива сприяння кредитуванню". Автор статей в журналі "Дебет - Кредит", «Фінансовий директор».
Досвід проведення відкритих і корпоративних тренінгів з фінансів, фінансовому і податковому обліку, ПДФО, фінансового планування та моніторингу.